Redakce Inzerce Spřátelené weby Řádková inzerce Archív Dnes je sobota, 20. října 2018
logo

Stručné aktuální informace ze Zbraslavic a příslušných osad

Stručné aktuální informace ze Zbraslavic a příslušných osad
Foto: Archiv OK
 
Publikováno: 13.2.2018 v 7:00
Rubrika: Zpravodajství

Flash banner nelze zobrazit.

STAROSTA ONDŘEJ HAVLOVIC informoval obecní zastupitelstvo o průběhu oprav splaškové kanalizace u Starého rybníka. Opravy byly ukončeny, probíhají potřebné tlakové a těsnící zkoušky.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH SCHŮZÍ v osadách a ve Zbraslavicích: Ostrov - 16. 2. od 19.00, zúčastní se O. Havlovic, Bc. Šindelář, Hodkov - 23. 2. od 19.00 zúčastní se Havlovic, Zdeňková, Ing. Volencová, Rápošov - 2. 3. od 19.00 - zúčastní se Havlovic, Knap, Škramovský, Útěšenovice - 9. 3. od 19.00 - zúčastní se Havlovic, Šafler, Zbraslavice - 16. 3. od 19.00 - zúčastní se všichni členové ZO.

STAROSTA SEZNÁMIL ZO s rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Odkanalizování místních částí obce Zbraslavice realizací soustav domovních čistíren odpadních vod“. Celkové uznatelné náklady 7.798.117 Kč, výše dotace 80% (6.238.494 Kč), 20% z uznatelných nákladů ve výši 1.559.623 Kč bude platit obec Zbraslavice a částečně uživatelé.

ZO ZBRASLAVICE SOUHLASÍ SE SMLOUVOU o provozování a pachtu kanalizace „Splašková kanalizace chatová oblast u Starého rybníka Zbraslavice“ mezi obcí Zbraslavice a VHS Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora. VHS Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora začne kanalizaci provozovat po vydání kolaudačního souhlasu.

ŽÁDOSTI VOLNÉHO SDRUŽENÍ DŮCHODCŮ ve Zbraslavicích bude vyhověno proplacením výdajů na autobus pro zájezd do TD v Kutné Hoře 25. 2.

JOSEF PEPINO MATURA nabídl koncert, ZO Zbraslavice souhlasí s uspořádáním vystoupení Pepino Akordeon a uhradí náklady ze svého rozpočtu.

O EVENTUÁLNÍM ZAKOUPENÍ stolů a židlí od města Zruč n/S pro opravenou hasičskou zbrojnici se rozhodne až po seznámení s nabízenou cenou.

KONTROLY příspěvkových organizací neprokázaly žádné nedostatky. VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY ve Zbraslavicích a Radvančicích činil letos celkem 21.333 Kč.

ZO ZBRASLAVICE PROJEDNALO INFORMACI o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZO Zbraslavice nesouhlasí s podobnými novelizacemi a vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení Místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám.

BEZÚPLATNOU SMLOUVU o umístění zařízení – bezdrátových hlásičů na podpěrných bodech NN, umístěných v osadě Kateřinky, Rápošov, Útěšenovice a Velká Skalice schválilo ZO Zbraslavice. Poskytovatel: ČEZ Distribuce a.s. Děčín Uživatel: Obec Zbraslavice.

K PROJEKTU STAVEBNÍ PARCELY v lokalitě „na Šibenici“ ve Zbraslavicích starosta Havlovic uvádí: Náklady na inženýrské sítě (komunikace, chodníky, vodovod a kanalizace) jsou předběžně vyčísleny na více jak 7 000 000 Kč s DPH. K tomu by bylo třeba udělat ještě veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. V tomto projektu by získala obec Zbraslavice 9 stavebních parcel a vlastníci pozemků 5 stavebních parcel. ZO Zbraslavice pověřuje starostu obce, aby začal jednat s majiteli pozemků o převodu jejich pozemků do majetku obce Zbraslavice.

NÁKUP KNIH PRO PŘEDŠKOLÁKY z MŠ Na Kopečku za 2 000 Kč uhradí obec.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZO se bude konat 19. 2. od 17.00 v kanceláři starosty obce.

Autor článku: Redakce OK
Poslední komentáře
Počet příspěvků: 0 | Buďte první!

Zatím žádný komentář.

Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Prodej (1 inzerátů)
Byty (1 inzerátů)
Nemovitosti (1 inzerátů)
Různé (3 inzerátů)
Koupě (1 inzerátů)
   
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM